ГВОЗДЕИ

ГВОЗДЕИ

Сравнение на продукт (0)


гвоздеи  2.5/25  5кг тап.

гвоздеи 2.5/25 5кг тап.

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 2.5/25 5кг тап.. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производс..

4.08лв.

гвоздеи  2.5/30  5кг тап.

гвоздеи 2.5/30 5кг тап.

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 2.5/30 5кг тап.. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производс..

4.08лв.

гвоздеи  1.4/20  5кг

гвоздеи 1.4/20 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 1.4/20 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

4.51лв.

гвоздеи  1.4/30  5кг

гвоздеи 1.4/30 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 1.4/30 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

4.51лв.

гвоздеи  1.6/20  5кг

гвоздеи 1.6/20 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 1.6/20 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

4.39лв.

гвоздеи  1.6/25  5кг

гвоздеи 1.6/25 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 1.6/25 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

4.39лв.

гвоздеи  1.8/20  5кг

гвоздеи 1.8/20 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 1.8/20 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

4.26лв.

гвоздеи  1.8/40  5кг

гвоздеи 1.8/40 5кг

гвоздеи 1.8/40 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството - болтове, винтове, дюбе..

4.26лв.

гвоздеи  2.2/40  10кг

гвоздеи 2.2/40 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 2.2/40 10кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производствот..

2.62лв.

гвоздеи  2.8/50  10кг

гвоздеи 2.8/50 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 2.8/50 10кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

2.39лв.

гвоздеи  2.8/60  10кг

гвоздеи 2.8/60 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 2.8/60 10кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производствот..

2.23лв.

гвоздеи  2.8/60  5кг

гвоздеи 2.8/60 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 2.8/60 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

2.29лв.

гвоздеи  2.8/70  10кг

гвоздеи 2.8/70 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 2.8/70 10кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производствот..

2.23лв.

гвоздеи  2.8/70  5кг

гвоздеи 2.8/70 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 2.8/70 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

2.29лв.

гвоздеи  2.8/80  10кг

гвоздеи 2.8/80 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 2.8/80 10кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производствот..

1.85лв.

гвоздеи  3.1/70  10кг

гвоздеи 3.1/70 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 3.1/70 10кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производствот..

2.23лв.

гвоздеи  3.1/70  5кг

гвоздеи 3.1/70 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 3.1/70 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

2.29лв.

гвоздеи  3.5/90  25кг

гвоздеи 3.5/90 25кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 3.5/90 25кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производствот..

1.75лв.

гвоздеи  3.6/90  5кг

гвоздеи 3.6/90 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 3.6/90 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

2.29лв.

гвоздеи  4.0/100 5кг

гвоздеи 4.0/100 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 4.0/100 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

2.29лв.

гвоздеи  4.0/120 5кг

гвоздеи 4.0/120 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 4.0/120 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

2.29лв.

гвоздеи  5.0/140 5кг

гвоздеи 5.0/140 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 5.0/140 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

2.29лв.

гвоздеи  5.0/160 5кг

гвоздеи 5.0/160 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 5.0/160 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

2.29лв.

гвоздеи  6.0/180 5кг

гвоздеи 6.0/180 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 6.0/180 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

2.29лв.

гвоздеи  6.0/200 5кг

гвоздеи 6.0/200 5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 6.0/200 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

2.29лв.

гвоздеи 4.0/100 10кг

гвоздеи 4.0/100 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 4.0/100 10кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

2.24лв.

гвоздеи 4.0/120 10кг

гвоздеи 4.0/120 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 4.0/120 10кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

2.24лв.

гвоздеи 4.0/120 25кг

гвоздеи 4.0/120 25кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 4.0/120 25кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

1.77лв.

гвоздеи 5.0/140 10кг

гвоздеи 5.0/140 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 5.0/140 10кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

2.24лв.

гвоздеи 5.0/160 10кг

гвоздеи 5.0/160 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 5.0/160 10кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

2.24лв.

гвоздеи 5.6/160 25кг

гвоздеи 5.6/160 25кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 5.6/160 25кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

1.77лв.

гвоздеи 6.0/160 25кг

гвоздеи 6.0/160 25кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 6.0/160 25кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

1.97лв.

гвоздеи 6.0/180 10кг

гвоздеи 6.0/180 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 6.0/180 10кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

2.24лв.

гвоздеи 6.0/200 10кг

гвоздеи 6.0/200 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 6.0/200 10кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

2.24лв.

гвоздеи 6.0/200 25кг

гвоздеи 6.0/200 25кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 6.0/200 25кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството ..

1.85лв.

гвоздеи 2.2/50 5кг.

гвоздеи 2.2/50 5кг.

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи 2.2/50 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

2.71лв.

гвоздеи закалени 3.4/70 5кг

гвоздеи закалени 3.4/70 5кг

гвоздеи закалени 3.4/70 5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството - болтове, винтове, ..

5.97лв.

гвоздеи закалени 3см -0.2кг

гвоздеи закалени 3см -0.2кг

гвоздеи закалени 3см -0.2кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството - болтове, винтове, ..

1.32лв.

гвоздеи закалени 3см -1.0кг

гвоздеи закалени 3см -1.0кг

гвоздеи закалени 3см -1.0кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството - болтове, винтове, ..

5.06лв.

гвоздеи закалени 3см -2.5кг

гвоздеи закалени 3см -2.5кг

гвоздеи закалени 3см -2.5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството - болтове, винтове, ..

5.97лв.

гвоздеи закалени 3см -5кг

гвоздеи закалени 3см -5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи закалени 3см -5кг.Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

4.86лв.

гвоздеи закалени 4см -0.5кг

гвоздеи закалени 4см -0.5кг

гвоздеи закалени 4см -0.5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството - болтове, винтове, ..

2.42лв.

гвоздеи закалени 4см -1.0кг

гвоздеи закалени 4см -1.0кг

гвоздеи закалени 4см -1.0кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството - болтове, винтове, ..

5.06лв.

гвоздеи закалени 4см -2.5кг

гвоздеи закалени 4см -2.5кг

гвоздеи закалени 4см -2.5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството - болтове, винтове, ..

5.97лв.

гвоздеи закалени 4см -5кг

гвоздеи закалени 4см -5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи закалени 4см -5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производство..

5.28лв.

гвоздеи закалени 5см -5кг

гвоздеи закалени 5см -5кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи закалени 5см -5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производство..

5.97лв.

гвоздеи закалени 6см -5кг

гвоздеи закалени 6см -5кг

гвоздеи закалени 6см -5кг. Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството - болтове, винтове, дю..

5.97лв.

гвоздеи 3.1/80 10кг

гвоздеи 3.1/80 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи  3.1/80 10кг.Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

2.24лв.

гвоздеи 3.6/90 10кг

гвоздеи 3.6/90 10кг

Обявената цена е за 1 кг.гвоздеи  3.6/90 10кг.Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството..

2.24лв.

Гвоздеи 1.2/18 5кг.

Гвоздеи 1.2/18 5кг.

Обявената цена е за 1 кг.Гвоздеи 1.2/18 5кг.Ние предлагаме разнообразие от крепежни елементи за всички сфери на строителството и производството - болт..

4.73лв.

Показва 1 до 50 от 63 (2 страници)